Links


Hieronder vindt u enige links:

 

 

Wij zijn aangesloten bij de Nationale Notariskluis.

Erg handig als u uw digitale wachtwoorden en bestanden ergens wilt opslaan.

U sluit dit rechtstreeks af bij de Notariskluis en wij blijven betrokken.

In uw testament of levenstestament die u dan bij ons maakt, kunt u vastleggen wie u volmacht geeft om deze kluisbestanden in te zien als u dat zelf niet meer kunt of er niet meer bent!

 

U kunt dit zelf aanvragen en betaalt een paar euro per maand voor deze diensten.

U kunt ons dan als notaris selecteren!

(Let u op dat er additionele kosten zijn aan het opstellen van een testament en/of levenstestament.

 

Naast de maandelijkse leges die u dan betaalt aan de Nationale Notariskluis rekenen wij bij het openen van een kluis €95,00 inclusief omzetbelasting aan kantoorkosten. Dit is voor het aanmaken van uw dossier in ons softwarepakket en het vastleggen van enige documentatie en voor de identificatie van uzelf en voor het in ieder geval opmaken van een volmacht aan ons kantoor voor het op termijn vrijgeven van de code waarmee de kluis geopend kan worden.

Wilt u dit vooraf betalen op onze derdengeldenrekening, zoals vermeld op deze website?

Uiteraard krijgt u dan achteraf de declaratie inclusief de vermelding van de omzetbelasting.

 

 


 

 

Andere links:

 

https://www.deagrinotaris.nl De door VASN geïnitieerde website, die gaat over het agrarische!

 

https://nl.linkedin.com/in/ajwkuiper • Ons Linkedinaccount

 

www.twitter.com/AJWKuiper • Ons Twitteraccount

 

www.facebook.com/notarisoudewater• Onze facebooksite

 

www.notaris.nl • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Beroepsorganisatie Notariaat)
 

www.knb.nl • Site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Beroepsorganisatie Notariaat)
 

www.degeschillencommissie.nl • Voor klachten en geschillen

 

www.zoekjenotaris.nl • Zoek je notaris

www.wievandedrie.nl • checklisten voor levenstestamenten en dergelijke

www.kadaster.nl • Kadaster

www.kvk.nl • Kamer van Koophandel Nederland