Alg. voorwaarden


Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden.

Deze zijn laatstelijk vernieuwd op 1 augustus 2015 naar aanleiding van het voorzetten van de notarispraktijk onderneming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Disclaimer chat

Ten aanzien van de chatfunctie is de navolgende disclaimer van toepassing:

Disclaimer chat
Het kan zijn dat gerichte vragen naar aanleiding van een dossier niet worden beantwoord omdat degene in de chatruimte niet altijd op de hoogte is van het persoonlijke dossier.
Notariskantoor Oudewater is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden tips, adviezen en informatie, die middels de chat aan de orde kunnen komen.

Aan deze tips, adviezen en informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Notariskantoor Oudewater is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de chatsite. Ook voor eventuele schade veroorzaakt door de chatfunctie is Notariskantoor Oudewater niet aansprakelijk.
Het gebruik van de chatfunctie geschiedt voor eigen risico.

 

Disclaimer algemeen

Verder is de volgende algemene disclaimer van toepassing:

Disclaimer
Notariskantoor Oudewater is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden tips, adviezen en informatie, die op de site voorkomen.

Aan deze tips, adviezen en informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Notariskantoor Oudewater is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de site. Ook voor eventuele schade veroorzaakt door de site of te downloaden bestanden is Notariskantoor Oudewater niet aansprakelijk.
Het gebruik van de site geschiedt op eigen risico.